Moderálás

A jól vezetett moderálás a szervezeti közös gondolkodást
támogatja (pl. jövőképalkotásban, küldetés megfogalma-
zásban, stratégiaalkotásban esetleg megfelelő taktikai lé-
péssorozatok kidolgozásában stb.).

Más területeken (pl. értékesítésben, üzletkötésben) a szerve-
zet munkatársai által megszerzett egyéni tapasztalatokat
lehet moderálás révén a közös tudásalapba beépíteni.